Hoạt Động Trải Nghiệm Triển Lãm Làng Nghề Tại P.Mon

🪴Làng nghề truyền thống” là: Một địa phương, một khu vực lãnh thổ mà tại đó đa số người dân kiếm sống bằng một ngành nghề đặc trưng được truyền từ đời này sang đời khác mang bản sắc văn hóa, dân tộc được nhiều người thừa nhận.
🪴Hiện nay, có thể dễ dàng nhận thấy tại Việt Nam ở đây có thể nhận thấy những làng nghề truyền thống có ở khắp mọi nơi trên mọi vùng, miền tổ quốc; những làng nghề này có từ rất lâu đời và phát triển, tồn tại truyền từ đời này sang đời khác những ngành nghề phổ biến mang đặc trưng của ông, cha để lại; một mặt việc duy trì làng nghề truyền giống sẽ giúp giải quyết vấn đề việc làm của người dân vùng miền đó là một mục tiêu, nguồn sống để họ duy trì và phát triển; mặt khác việc duy trì làng nghề thể hiện lưu giữ những kỷ niệm, danh tiếng, đặc trưng riêng của các thế hệ đi trước đã cố xây dựng và gìn giữ.
🪴Qua việc trải nghiệm triểm lãm giúp trẻ biết trân trọng và giữ gìn các sản phẩm của làng nghề