Hoạt Động Montessori Lớp Mars1

🍄Tại lớp học Montessori của P.Mon các con có thể tham gia các hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm. Con được tự do lựa chọn bất cứ giáo cụ nào mà con muốn và khám phá không ngừng nghỉ. Đồng thời, tiếp thu theo chính nhịp độ và khả năng của riêng của con.
🍄 Thông qua các hoạt động các nhân tự chọn, các con sẽ phát triển những kỹ năng cần thiết, hình thành sự tự tin vào bản thân và niềm yêu thích tìm tòi, khám phá thế giới quanh mình.

Ba mẹ xem thêm hình ảnh tại đây: Hoạt Động Montessori Lớp Mars1