Hoạt Động Montessori Lớp Sturn

💥 Đặc điểm nổi trội ở phương pháp Montessori là nhấn mạnh đến vai trò của tính tự lập, tự do, phát triển tư duy, phương pháp này rất tôn trọng sự phát triển tâm sinh lý tự nhiên của các con, cũng như trang bị đầy đủ cho các con những kiến thức khoa học công nghệ tiến bộ và hiện đại.
💥 Các bạn lớp #Saturn tập trung, hăng say tham gia vào hoạt động. Mỗi bài học các con được tiếp xúc, sờ, nắm, cảm nhận. Qua đó, các con được phát triển đồng đều về mặt não bộ, khả năng thu nhận kiến thức cũng như hình thành những kỹ năng xã hội từ rất sớm, có kỹ năng học tập độc lập.

Ba mẹ xem thêm hình ảnh tại đây: Hoạt Động Montessori Lớp Sturn