Hoạt Động Montessori Lớp Mars2

💥 Đặc điểm nổi trội ở phương pháp Montessori là nhấn mạnh đến vai trò của tính tự lập, tự do, phát triển tư duy, phương pháp này rất tôn trọng sự phát triển tâm sinh lý tự nhiên của các con, cũng như trang bị đầy đủ cho các con những kiến thức khoa học công nghệ tiến bộ và hiện đại.
💥 Các em bé lớp #Mars2 tập trung, hăng say tham gia vào hoạt động. Mỗi bài học các con được tiếp xúc, sờ, nắm, cảm nhận. Qua đó, các con được phát triển đồng đều về mặt não bộ, khả năng thu nhận kiến thức cũng như hình thành những kỹ năng xã hội từ rất sớm, có kỹ năng học tập độc lập.
🌈 Bố mẹ cùng tham gia giờ học cùng chúng con nhé!